Wat is het verschil tussen formeel leren en ritueel leren?

Leren is het verwerven van nieuwe kennis, concepten, percepties, gedragingen, ideeën, attitudes, vaardigheden, waarden, enz. Het menselijk vermogen om te leren wordt bezeten door dieren, mensen en machines; er zijn echter sterke aanwijzingen voor een vorm van natuurlijk leren bij planten. Zo is de herkenning van een bepaalde plant aangetroffen bij dieren en mensen; de bestudering van sommige planten heeft ook een soortgelijke reactie aan het licht gebracht. Men vermoedt dat de bestudering van gewervelde dieren, zoals honden of katten, ook kan wijzen op een gemeenschappelijk aanvoelen van de leden van de soort om een bepaald kleurenpatroon of een ander kenmerk dat uniek is voor die plant te herkennen. Zo kunnen ook planten dienen als een voorbeeld waar een soort de kleur van een andere soort kan gebruiken als een cue om roofdieren te herkennen en proberen te vermijden.

learning|learning

Wat is het verschil tussen formeel leren en ritueel leren?

Leren is het verwerven van nieuwe kennis, concepten, percepties, gedragingen, ideeën, attitudes, vaardigheden, waarden, enzovoort. Het menselijk vermogen om te leren wordt bezeten door dieren, mensen en machines; er zijn echter sterke aanwijzingen voor een vorm van natuurlijk leren bij planten. Zo is de herkenning van een bepaalde plant aangetroffen bij dieren en mensen; de bestudering van sommige planten heeft ook een soortgelijke reactie aan het licht gebracht. Men vermoedt dat de bestudering van gewervelde dieren, zoals honden of katten, ook kan wijzen op een gemeenschappelijk aanvoelen van de leden van de soort om een bepaald kleurenpatroon of een ander kenmerk dat uniek is voor die plant te herkennen. Zo kunnen ook planten dienen als een voorbeeld waarbij een soort de kleur van een andere soort gebruikt als een cue om roofdieren te herkennen en te trachten deze te vermijden.

}

De mate van diversiteit in de omvang van mogelijke leerprocessen en de mate waarin verschillende soorten in staat zijn om leren te representeren of te demonstreren, zijn beide gebieden van voortdurend onderzoek. Een groot probleem is dat onderwijs weliswaar kan worden beschouwd als de basis voor een samenleving waarin mensen gemeenschappelijke doelen en activiteiten delen, maar dat het niet altijd leidt tot onderwijssucces voor degenen die niet beschikken over een formeel leerproces en het sociale kapitaal dat daarmee gepaard gaat. Tot de formele leerprocessen behoren gestructureerd leren, interactief leren, leren op de werkplek, lezen/schrijven en ervaringsleren. Elk van deze processen verschilt in zijn kenmerken en rol in de ontwikkeling van het individu, zijn aanpassingsvermogen aan het leerproces en zijn transfer naar verschillende omgevingen.

In termen van onderwijs, hoewel velen het leren uit het hoofd beschouwen als een onderwijssysteem waarin kennis wordt verworven zonder de mogelijkheid om nieuwe concepten te ontwikkelen, beoogt het evidence-based learning een beter onderwijs op te bouwen door de ontwikkeling van nieuwe inzichten met behulp van instrumenten zoals het internet en andere op informatie gebaseerde systemen. Het legt ook de nadruk op het belang van vragen met een open einde, in tegenstelling tot het beantwoorden van vragen met alleen maar uit het hoofd geleerde informatie. Hoewel de meeste leerplannen tegenwoordig al een of andere op internet gebaseerde leercomponent hebben, proberen onderzoekers het leren uit het hoofd zinvoller te maken door leerlingen aan te moedigen hun eigen aantekeningen te bewerken, hun eigen multimedia te creëren en samen te bewerken. Het uiteindelijke doel is volgens hen een rijkere en zinvollere leerervaring te bieden dan met de conventionele tekstboeken en klassikale methoden.