Enkele veel voorkomende processen van leren

Enkele veel voorkomende processen van leren

Leren is het geleidelijke proces van het verwerven van nieuwe kennis, concepten, vaardigheden, gedragingen, ideeën, waarden, houdingen en gedragingen. Mensen kunnen het vermogen om te leren verwerven door instructie, oefening, observatie, ervaring, of een combinatie van deze. Dieren en sommige machines bezitten ook het vermogen om te leren; er is echter meer empirisch bewijs voor een vorm van leren bij sommige planten. De meeste kinderen hebben een natuurlijke neiging tot leren, maar zelfs dit proces verloopt traag en inconsistent gedurende de ontwikkeling van een kind.

lerenleren

Enkele veel voorkomende processen van leren

Leren is het geleidelijke proces van het verwerven van nieuwe kennis, concepten, vaardigheden, gedragingen, ideeën, waarden, attitudes en gedragingen. Mensen kunnen het vermogen om te leren verwerven door instructie, oefening, observatie, ervaring, of een combinatie van deze. Dieren en sommige machines bezitten ook het vermogen om te leren; er is echter meer empirisch bewijs voor een vorm van leren bij sommige planten. De meeste kinderen hebben een natuurlijke neiging tot leren, maar zelfs dit proces verloopt traag en inconsistent gedurende de ontwikkeling van een kind.

Je kunt leerprocessen in twee grote categorieën indelen, namelijk actieve leerprocessen en passieve leerprocessen. In een actief leerproces wordt informatie verworven en gebruikt om een bepaald doel te bereiken. Actieve leerprocessen omvatten gewoonlijk taken zoals lezen, spellen, tellen, aanwijzingen opvolgen, kennis uit verschillende bronnen synthetiseren, een taak uitvoeren zonder enige voorkennis, een geheugensteun of een cue-stick gebruiken, of een spel spelen. Bij passieve leerprocessen wordt gebruik gemaakt van de beschikbare informatie die niet bewust wordt overwogen of geraadpleegd, maar die bepaalde aspecten van het leren, zoals geheugen, begrip of zelfsturend leren, vergemakkelijkt. Een voorbeeld van een passief leerproces is het gebruik van een zakagenda of aantekeningen van de leraar.

Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen aan het leerproces. Deze factoren kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: cognitieve, biologische en omgevingsfactoren. Tot de cognitieve factoren behoren voorkennis, ervaringen, en de huidige kennis- en gedragspatronen. Ervaring en de huidige kennis- en gedragspatronen zijn ook factoren die kunnen bijdragen aan leren, omdat ze zowel mogelijkheden bieden om te leren als gevolgen hebben voor het falen om te leren.