Leerstandaarden voor cursussen in loopbaanontwikkeling

Leerstandaarden voor cursussen in loopbaanontwikkeling

In het hoger onderwijs, met name in verschillende landen, waaronder Canada, Israël, Nigeria en de Verenigde Staten, is een klas een onderwijseenheid die meestal een academiejaar duurt, door ten minste één docent wordt geleid en ten minste een vast aantal studenten telt. Een typische cursus in het hoger onderwijs omvat gewoonlijk ten minste één belangrijk onderwerp. De behandelde onderwerpen kunnen onder meer menselijke anatomie, biologie, scheikunde, natuurkunde, psychologie, sociale wetenschappen, statistiek, wiskunde en andere toegepaste wetenschappelijke studies zijn.

cursussen

In het algemeen vereisen alle cursussen van studenten dat ze voorgeschreven teksten lezen en voltooien. De cursussen kunnen ook vereisen dat studenten wetenschappelijke methoden en concepten toepassen op hun studie. Sommige cursussen kunnen ook vereisen dat studenten modellen construeren, resultaten analyseren en hun resultaten communiceren. Docenten kunnen ook studenten instrueren over effectieve onderzoeksmethodologie, het meten van succes of falen in het leerproces, het plannen en organiseren van de tijd en middelen, en bijdragen leveren aan het curriculum en studiegroepen. De cursussen kunnen ook vereisen dat studenten korte rapporten schrijven en opdrachten voltooien, afhankelijk van het vakgebied, voor cijfers. In sommige cursussen moeten de studenten de resultaten van hun werk aan de docent presenteren, een plan formuleren, een paper schrijven, hun argument of mening verdedigen, enz.

Om aan hun cursusvereisten te voldoen, moeten de studenten een kerncurriculum of een voorgeschreven reeks cursussen afronden waarin alle onderwerpen aan bod komen. Het kerncurriculum bestaat gewoonlijk uit een van de hoofdcursussen plus een extra of subcurcus, waarvan er een wordt gekozen uit de lijst van cursussen die vereist zijn om aan de minimale academische eis te voldoen. Gewoonlijk worden cursussen waarin studenten slechts één niet-cijferend voorvak hoeven te volgen, kerncursussen genoemd. Cursussen waarbij de student zowel moet slagen voor een voorgeschreven test als een getuigschrift moet behalen, staan bekend als aangeboden cursussen. Een aangeboden cursus kan een aantal voltooide eenheden hebben, of deel uitmaken van een vast programma, waarin meer dan één eenheid vereist is om aan de onderwijsvereisten te voldoen, inclusief studiepunten.