Boeken delen met je pleegkinderen

Boeken delen met je pleegkinderen

boeken

Lezen is een van de beste dingen die een kind in zijn leven kan leren. Helaas vinden de meeste kinderen deze ontwikkelingsuitdagende activiteit niet leuk. Als je deze situatie bekijkt, is het duidelijk hoe het lezen van boeken een deel van het leven van jonge kinderen is geworden. Zij zien boeken niet alleen als een leuke beloning en een beloning die navolging verdient, maar ook als een middel om hen te helpen leren.

Het aanleren van kritische denkvaardigheden is ook een belangrijke functie van lezen. Nu onze samenleving steeds meer op wiskunde is gericht, helpt het leren kritisch te denken een kind vooruit op school. Terwijl in de meeste klaslokalen de nadruk ligt op uit het hoofd leren, helpt lezen met een doel de leerling het belang van denken te leren en maakt het voor hem of haar gemakkelijker om toe te passen wat hij of zij in de klas heeft geleerd. Voor pleegkinderen in het bijzonder, die in het nadeel zijn omdat ze niet vloeiend Engels spreken, is het lezen van boeken om hun woordenschat te verrijken en hen kritische denkvaardigheden bij te brengen van essentieel belang. Verhalen waarin een personage een probleem oplost of een spel met een vriend speelt, zijn bijvoorbeeld een geweldige manier om de creativiteit van kinderen te bevorderen.

Het is ook belangrijk dat pleegkinderen bij het leesproces worden betrokken. Dit kan worden bereikt door ze al op jonge leeftijd te laten beginnen met lezen. Ook als ze liever alleen beginnen te lezen, is het belangrijk dat ze een rol hebben in de selectie van boeken die ze in de klas gaan gebruiken. Op die manier kunnen ze zich met woorden uitdrukken, letters vormen en de taal gebruiken die ze al hebben geleerd. Zelfs als het kind een lievelingsboek heeft, zijn boeken met hem delen in bed, stickers gebruiken om ze te labelen, en tekenen met kleurpotloden enkele creatieve manieren om het kind bij het leerproces te betrekken. Als u uw pleegkinderen probeert te betrekken bij het creatieve leerproces, zijn boeken een belangrijk onderdeel van deze strategie.